Kommunikasjon

Informasjon om lokale buss-, ferje- og hurtigbåtruter, samt hvordan komme til "Himmelblåøya" Ylvingen og Vega, se:

Torghatten Trafikkselskap:  www.tts.no         www.boreal.no.no

 

Tog, hurtigrute og fly:

Buss som korresponderer med tog på Nordlandsbanen fra Grong til Brønnøysund og Mosjøen til Brønnøysund: www.tts.no  

Tog:  www.nsb.no

Hurtigruta:  www.Hurtigruten.no 

Fly:  www.wideroe.no  

 

Nordland, Nord-Norge og Nord- og Sør Trøndelag:

Ruteopplysning for Nordland: www.177nordland.no/ 

Ruteopplysning for Finnmark, Troms, Nordland, Nord- og Sør Trøndelag   Tlf:  815 00 178

 

 

Copyright 2010 Brønnøy Havn KF Tlf. +47 75 01 20 70 Vakttelefon +47 95 92 00 20
E-post: bronnoy.havn@bronnoy.kommune.no
Utvikling og design - 123 on Web